Μάθετε πως να αξιοποιήστε τις νέες τεχνολογίες και τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως συνεργασίας και εκπαίδευσης προς όφελος του ελεύθερου επαγγέλματός σας. 

Παρακολουθήστε online μέσω WEBEX, εδώ: https://bit.ly/telelcce-eap 

 

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στο πλαίσιο του έργου TeleICCE του Προγράμματος Interreg IV Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 διοργανώνει FOCUS GROUP με Ελεύθερους Επαγγελματίες, με θέμα: «Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω πλατφορμών τηλε-εργασίας (freelancing platforms) και ψηφιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (MOOC)». 

 

Η έρευνα/ FOCUS Group αφορά Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων με έδρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα συζητήσουν με την βοήθεια συντονιστή τις δυνατότητες που προσφέρει στις επαγγελματικές τους προοπτικές η χρήση καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας, μέσω πλατφορμών τηλεργασίας επιχειρήσεων με Ελεύθερους Επαγγελματίες καθώς και η χρήση καινοτόμων συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων.

 

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00. Η διάρκεια της ομαδικής συζήτησης προγραμματίζεται για 2 ώρες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή στο Focus Group: [email protected] 

 

Για βοήθεια με την σύνδεσή σας στο Webex: [email protected]

Ημέρα διεξαγωγής: Δευτέρα 29/06/2020

Ώρα: 18:00 με 20:00

Type: Online Event

Linkhttps://bit.ly/telelcce-eap