ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο του έργου « TeleICCE – Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης» του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020», το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες Αυτόνομης Εύρεσης Εργασίας (freelancing) και εξ αποστάσεων συστημάτων εκπαίδευσης (MOOC)

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας WebEx

13 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00

15 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30

17 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, είναι απαραίτητη η επικύρωση της συμμετοχής σας έως 10/7/2020 στο τηλ. 2611100225 (κα Κιτσώνη Μάγδα) ή στο [email protected]