Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 με επιτυχία από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διαδικτυακή ομαδική συζήτηση (Focus Group – έρευνα) σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες αυτόνομης εύρεσης εργασίας (freelancing platforms) και των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (Mooc platforms), στο πλαίσιο του έργου « TeleICCE  – Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης» του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Interreg V/A GreeceItaly 2014-2020».

Στην έρευνα συμμετείχαν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συζήτησαν τις δυνατότητες που προσφέρει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη η χρήση καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας. Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική καθώς αναλύθηκαν χαρακτηριστικές ανάγκες που μπορούν να έχουν οι επαγγελματίες, αξιολογήθηκε η ψηφιακή τους ετοιμότητα, αλλά και προβλήθηκαν τα οφέλη που δύναται να έχουν με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τη χρήση των πλατφορμών freelancing και της ψηφιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης, όπως οι MOOC). Η ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς επιτρέπουν τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού το οποίο βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό τις δεξιότητες και τις γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο καταρτίζονται.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μέσα από την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebEx.

Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν, σε ελεύθερους επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενους:

  • Σεμινάρια κατάρτισης στην χρήση πλατφορμών τηλε- εργασίας και τηλε-εκπαίδευσης

  • Συμβουλευτικές συνεδρίες (Mentoring) για την υιοθέτηση ανανεωμένου πλάνου σταδιοδρομίας

  • Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Πλάνου Σταδιοδρομίας (Career Path) για τον κάθε συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή σε κάθε στάδιο του έργου είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με την κα Κιτσώνη Μάγδα στο τηλ 2611 100225 και στο kitsoni@datarc.gr.