Η 2η συνάντηση του έργου TeleICCE φιλοξενήθηκε από το CNA Brindisi στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπρίντιζι στις 19 & 20 Μαρτίου 2019. Οι εταίροι συνεργάστηκαν στενά για δύο ημέρες προκειμένου να έχουν μια επισκόπηση της κατάστασης του έργου και να καθορίσουν λεπτομέρειες εφαρμογής για τα κυρίως Πακέτα Εργασίας.

Οι συζητήσεις αφορούσαν αρχικά το επίπεδο υλοποίησης και τα οικονομικά έξοδα που επιτεύχθηκαν μέχρι αυτό το σημείο. Όλοι οι εταίροι παρείχαν τα δεδομένα τους, προκειμένου ο Επικεφαλής εταίρος να συντάξει την κοινή αναφορά του έργου.

Στη συνέχεια, οι εταίροι συζήτησαν και συμφώνησαν στο χρονοδιάγραμμα των βασικών δραστηριοτήτων του έργου και συγκεκριμένα στις δραστηριότητες του WP3- Ανάλυση Αναγκών & Μεθοδολογικό Πλαίσιο και WP4, Ανάπτυξη Συστήματος, Εκπαίδευση & Πιλοτική Εφαρμογή.

Οι συνεργάτες της TeleICCE έκλεισαν τη συνάντηση και σχεδίασαν το επόμενο ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο του 2019 στην Κέρκυρα.