Τα επίσημα εγκαίνια του TeleICCE HUB πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 21/2/2020 από τη κα Μαρία Σπυράκη, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία του κ. Πλάτων Μαρλαφάκα προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, του κ. Παππά εξ Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κ. Νίκου Αχιλλεόπουλου εκ μέρους του Ανοικτού Πανεπιστημίου, Επικεφαλή Εταίτερο του έργου TeleICCE και εκπρόσωπων Τύπου & ΜΜΕ.

Η κα Σπυράκη, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Interreg και ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων κάθε χώρας εξαρτάται από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων της. Η ίδρυση του HUB θα είναι ένα πρακτικό πείραμα για να δείξει ότι η συνεργασία μπορεί να αποφέρει καρποφόρα αποτελέσματα.

Ο κ. Μαρλαφάκας, τόνισε ότι στο Επιμελητήριο, προσβλέπουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα ως πρωτοπόροι της συνολικής προσπάθειας να καταστούν ορατά τα αποτελέσματα της υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων στην τοπική κοινότητα.

Ο κ. Παναγιώτης Βαφείδης εξήγησε τις κύριες πτυχές του έργου TeleICCE και εξήγησε τη χρήση του HUB ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής του Επιμελητηρίου για την εξάλειψη των αποστάσεων και των εμποδίων όσον αφορά την εργασία και τη μάθηση.

Η εγκατάσταση πολλαπλών χρήσεων HUB χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας, και συγκεκριμένα του προγράμματος TeleICCE.